Liên hệ

Mọi thắc mắc, quý vị có thể gửi về email của hội nghị: feeconference@jmst.info

Hoặc liên hệ trực tiếp qua điện thoại: TS. Đỗ Thành Việt (Viện KHCN quân sự), ĐT: 0983.396.602.