Liên hệ

Mọi thắc mắc, quý vị có thể gửi về email của hội nghị: feeamst@gmail.com

Hoặc liên hệ trực tiếp qua điện thoại: ThS. Tô Bá Thành: 0904.151.005 (Viện KHCNQS);

ThS. Lý Nguyên Lê: 0934.519.920 (Viện KHCNQS).