Hội thảo QG "Ứng dụng Công nghệ cao vào thực tiễn" năm 2022

MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THẢO

Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn tại Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp/Đại học Thái Nguyên cùng các nhà khoa học uy tín đến từ các Viện nghiên cứu, các Trường đại học trong và ngoài quân đội, tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia thường niên “Ứng dụng Công nghệ cao vào thực tiễn” lần thứ 14 năm 2022.

Hội thảo là nơi giao lưu, trao đổi học thuật và kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu, giảng viên cũng như sinh viên trong và ngoài quân đội nhằm thúc đẩy và tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật trong 05 lĩnh vực: Kỹ thuật Điều khiển-Tự động hóa, Kỹ thuật Điện tử-Vật lý-Đo lường, Cơ học-Cơ khí động lực, Hóa học-Sinh học-Môi trường và Toán học-Công nghệ Thông tin.

Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng Công nghệ cao vào thực tiễn” là nơi công bố những kết quả nghiên cứu- ứng dụng mới nhất trong các lĩnh vực nêu trên của các nhà khoa học trong và ngoài quân đội. Các bài báo công bố tại Hội thảo sẽ được chọn lọc, phản biện để đăng trên Tạp chí Nghiên cứu KH-CN quân sự (ISSN 1859-1043), là tạp chí khoa học uy tín, được HĐGSNN và cộng đồng khoa học đánh giá cao.

CHỦ ĐỀ KHOA HỌC CỦA HỘI THẢO:

- Kỹ thuật Điều khiển-Tự động hóa;

- Kỹ thuật Điện tử-Vật lý-Đo lường;

- Cơ học-Cơ khí động lực;

- Hóa học-Sinh học-Môi trường;

- Toán học-Công nghệ Thông tin.