Đăng ký - Gửi bài

Bài gửi hội thảo có thể viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc bằng Tiếng Anh (toàn văn bài báo dài không quá 8 trang A4, file Word, font chcỡ 11) là bài chưa công bố trên sách, báo và các tạp chí khác và được trình bày theo mẫu.

Thời hạn :

+ Hạn cuối gửi tóm tắt:                                04/6/2024

+ Hạn cuối gửi toàn văn:                      04/9/2024

+ Thông báo chấp nhận báo cáo:            20/9/2024

Gửi bài:

- Bài đăng cần ghi rõ họ tên tác giả, địa chỉ cơ quan công tác,  số điện thoại, email của tác giả.

- Bài đăng theo đúng mẫu xin gửi qua form: https://forms.gle/MrcUZ13rqpXt6oWe9

(Lưu ý: Người gửi bài cần có một Google account ở trạng thái đăng nhập trên trình duyệt mới truy cập được form gửi bài)

Download mẫu viết bài theo link sau: