Đăng ký - Gửi bài

Bài gửi hội thảo có thể viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc bằng Tiếng Anh (toàn văn bài báo dài không quá 8 trang A4, file Word, font chcỡ 11) là bài chưa công bố trên sách, báo và các tạp chí khác và được trình bày theo mẫu.

Thời hạn :

+ Hạn cuối gửi tóm tắt: 30/6/2022

+ Hạn cuối gửi toàn văn: 31/8/2022

+ Thông báo chấp nhận báo cáo: 15/9/2022

Gửi bài:

- Bài đăng cần ghi rõ họ tên tác giả, địa chỉ cơ quan công tác, số điện thoại, email của tác giả.

- Bài đăng theo đúng mẫu xin gửi qua form: https://forms.gle/Z3C8dqLhbjapaFi26

(Lưu ý: Người gửi bài cần có một Google account ở trạng thái đăng nhập trên trình duyệt mới truy cập được form gửi bài)

Download mẫu viết bài theo link sau: