Thông báo: Danh sách Báo cáo khoa học chính thức tại Hội thảo FEE 2022

Ban tổ chức trân trọng thông báo Thông tin chi tiết các báo cáo khoa học được trình bày tại Hội thảo Quốc gia Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn FEE 2022:

  • Địa điểm: 17 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Thời gian: 7h30 - 16h45, ngày 06 tháng 10 năm 2022.

  • Thành phần, thông tin chi tiết xem trong file đính kèm.