Hội thảo QG "Ứng dụng Công nghệ cao vào thực tiễn" năm 2024

Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng Công nghệ cao vào thực tiễn” (FEE) là Hội thảo khoa học thường niên do Viện Khoa học và Công nghệ quân sự và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp/Đại học Thái nguyên đồng chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật quân sự tổ chức. Đây là diễn đàn khoa học có tính học thuật cao của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo trong cả nước.

 Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng Công nghệ cao vào thực tiễn” năm 2024 (FEE-2024) sẽ được tổ chức vào ngày 11/10/2024 tại Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, số 17 Phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Hội thảo là nơi công bố những kết quả nghiên cứu mới theo các hướng, lĩnh vực nghiên cứu được quan tâm. Các bài báo công bố tại Hội thảo sẽ được lựa chọn đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự, là một tạp chí khoa học uy tín hàng đầu của Quân đội hiện nay.

CHỦ ĐỀ KHOA HỌC CỦA HỘI THẢO:

- Kỹ thuật Điều khiển-Tự động hóa;

- Kỹ thuật Điện tử-Vật lý-Đo lường;

- Cơ học-Cơ khí động lực;

- Hóa học-Sinh học-Môi trường;

- Toán học-Công nghệ Thông tin.